søndag 18. desember 2011

Oppsummering høst 2011


Du skal skrive en kort oppsummering om hvordan du synes det har vært å jobbe med faget Foto dette halvåret.

Skriv et avsnitt på hvert emne:

A. Foto 
B. Blogging 
C. Arbeidsmetoder 

Svar på følgende spørsmål til hvert emne:

- Hva har du lært?
- Har du fått nok utfordringer?
- Har du forslag til endringer?
- Annet?


Silje Cassandra har illustrert dette innlegget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar